Przegląd Geologiczny (2022-01) tom 70

pg okl 1 2022 01pg okl 4 2022 01

 

2
pdf Recenzenci 2021 (274 KB)
Redakcja

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

5
pdf Wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji a inna działalność związana z wydobywaniem kopalin (91 KB)
Jacek Murzydło

 

13
pdf Przesłanki ustalenia opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji (82 KB)
Jacek Murzydło, Izabela Hasińska

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

21
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (63 KB)
Radomir Pachytel

 

DZIEDZICTWO GEOLOGICZNE

 

25
pdf Walory geoedukacyjne i geoturystyczne kamieniołomu Zygmuntówka na Czerwonej Górze (G. Świętokrzyskie) (2.25 MB)
Karol Jewuła, Anna Fijałkowska-Mader, Sylwester Salwa

 

34
pdf Głazy narzutowe z okolic Przedborza jako obiekty geodziedzictwa oraz ich znaczenie w geologii czwartorzędu i geoturystyki (1.77 MB)
Maria Górska-Zabielska, Dariusz Wieczorek, Ryszard Zabielski, Andrzej Stoiński

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
50
pdf Uwarunkowania stratygraficzno-środowiskowe występowania nagromadzeń złożowych bursztynu na północnej Lubelszczyźnie (1.25 MB)
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński, Marcin Żarski

 

GEOLOGIA REGIONALNA
61
pdf Współczesne obszary występowania mołdawitów – wnioski z eksperymentu transportowania ich przez Nysę Łużycką (510 KB)
Tomasz Brachaniec

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

66
pdf Stanisław Orłowski (1931–2021) (200 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

68
pdf Leszek Marian Starkel (1931–2021) (67 KB)
Wojciech Rączkowski, Antoni Wójcik

 

70
pdf Krzysztof Lasoń (1955–2021) (59 KB)
Albin Zdanowski

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

71
pdf Wskazówki dla Autorów i procedura recenzowania (42 KB)

 

POLECANE PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (340 KB)