Przegląd Geologiczny (2022-02) tom 70

pg okl 1 2022 02pg okl 4 2022 02

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

79
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62 KB)
Radomir Pachytel

 

WYDARZENIA

 

82
pdf Promocja Przewodnika po ścieżce geoedukacyjnej „Dolina Świśliny” (243 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk, Karolina Bieńko

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

84
pdf Iwona Garlicka (1932–2021) (45 KB)
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik

 

85
pdf Zagadnienia ochrony przyrody nieożywionej w pierwszych latach działalności Państwowego Instytutu Geologicznego (149 KB)
Janusz Skoczylas

 

XXVI KONFERENCJA NAUKOWA KAMIEŃ W ZŁOŻU, KRAJOBRAZIE I ARCHITEKTURZE – KIELCE, 22.10.2021
Blok artykułów pod redakcją
Anny Fijałkowskiej-Mader

 

89
pdf XXVI Konferencja Naukowa Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 22.10.2021 – słowo wstępne do bloku artykułów (191 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk

 

91
pdf Kamienie i znaki apotropaiczne w murach romańskich kościołów w Siewierzu i Mokrsku Dolnym (1.13 MB)
Jan Bromowicz, Janusz Magiera

 

100
pdf Historia eksploatacji surowców skalnych w dolinie Świśliny (Góry Świętokrzyskie) (2.21 MB)
Anna Fijałkowska-Mader, Andrzej Stoiński, Zbigniew Tyczyński, Paweł Gawron, Bartosz Kozak, Paweł Król, Wiesław Trela

 

116
pdf Petrograficzne uwarunkowania zmienności mechanicznych właściwości niejednorodnego strukturalnie marmuru kalcytowego (1.00 MB)
Marek Rembiś, Maria Kośla

 

126
pdf Piaskowiec w architekturze Poznania – formy jego deterioracji na przykładzie elewacji budynku Collegium Iuridicum (633 KB)
Małgorzata Szczepaniak

 

135
pdf Zaplecze materiałowe kamieniarstwa i rzeźbiarstwa w XVIII w. w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (2.34 MB)
Michał Wardzyński

 

OGŁOSZENIA
ADVERTISEMENT

 

pdf MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
OCHRONA ZŁÓŻ KOPALIN JAKO
PODSTAWA BEZPIECZEŃSTWA SUROWCOWEGO (1.21 MB)

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB
ATLAS GEOLOGICZNY POLSKI (1.12 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (217 KB)