Przegląd Geologiczny (2022-05) tom 70

pg okl 1 2022 05pg okl 4 2022 05 

 

PRAWO I ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA

 

363
pdf Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce – szósta runda przetargowa (3.24 MB)
Krystian Wójcik, Jarosław Zacharski, Marcin Łojek, Sara Wróblewska, Hubert Kiersnowski, Krzysztof Waśkiewicz, Adam Wójcicki, Rafał Laskowicz, Katarzyna Sobień, Tadeusz Peryt, Agnieszka Chylińska-Macios, Jagoda Sienkiewicz

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

373
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (57 KB)
Radomir Pachytel

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
376
pdf Wpływ przerostów piaszczystych w węglu brunatnym na działalność górniczą – przykład ze złoża „Pątnów IV” (okolice Konina) w środkowej Polsce (1.54 MB)
Mariusz Dziamara, Veronika Glacová, Jakub Klęsk, Marian Marschalko, Robert Wachocki, Marek Widera

 

384
pdf Wybrane pierwiastki śladowe w górnopermskich (cechsztyn) utworach solnych i potasonośnych w Polsce – ocena złożowa (527 KB)
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Jacek Wachowiak

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

410
pdf Krótki przegląd badań współczynnika filtracji gruntów (1.86 MB)
Łukasz Kaczmarek, Agnieszka Dąbska, Paweł Popielski

 

417
pdf Problematyka badań współczynnika filtracji w aparacie trójosiowego ściskania (1.22 MB)
Łukasz Kaczmarek, Agnieszka Dąbska, Paweł Popielski

 

WYDARZENIA

 

424
pdf Otwarcie ścieżki geoedukacyjnej Dolina Świśliny w Górach Świętokrzyskich (1.15 MB)
Anna Fijałkowska-Mader, Karolina Bieńko

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

425
pdf O Towarzystwie Muzeum Ziemi w 90 rocznicę utworzenia (226 KB)
Janusz Skoczylas

 

FOTOREPORTAŻE

 

439
pdf Kilka przykładów struktur sedymentacyjnych i deformacyjnych z odkrywek Kopalni Węgla Brunatnego Konin w środkowej Polsce (1.52 MB)

 

440
pdf Obszar geotermalny na Przełęczy Boliwijsko-Chilijskiej (1.84 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (285 KB)