Przegląd Geologiczny (2022-06) tom 70

pg okl 1 2022 06pg okl 4 2022 06

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
435
pdf Wstępna ocena możliwości pozyskiwania pierwiastków wartościowych z wód kopalnianych oraz wód termalnych i leczniczych w Polsce (479 KB)
Lidia Razowska-Jaworek, Marcin Pasternak, Marcin Karpiński, Zbigniew Będkowski, Zbigniew Kaczorowski, Irena Wysocka, Przemysław Drzewicz

 

HYDROGEOLOGIA
449
pdf Analiza zmian warunków gruntowo-wodnych we Wrocławiu w odniesieniu do klas agresywności wód podziemnych na podstawie danych archiwalnych
(23.54 MB)
Marta Trałka, Marek Błachowicz

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
458
pdf Morena szaflarska w świetle nowych danych z odsłonięć i wierceń w 100-lecie jej odkrycia (1.32 MB)
Antoni Wójcik

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

468
pdf Historia Sekcji Sozologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (488 KB)
Andrzej Paulo

 

476
pdf Eocen numulitowy – z Tatr na ulice Poznania (2.67 MB)
Paweł Wolniewicz

 

HISTORIA GEOLOGII I WSPOMNIENIA

 

484
pdf Jerzy Fedak 1931–2015 – uzupełnienie życiorysu po latach (201 KB)
Tymoteusz Wróblewski

 

WYDARZENIA
EVENTS

 

485
pdf Jubileuszowa sesja obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geologicznego (284 KB)
Izabela Ploch

 

RECENZJE
REVIEWS

 

489
pdf L. Paszkowski – Paweł Edmund Strzelecki. Podróżnik, Odkrywca, Filantrop (82 KB)
Janusz Skoczylas

 

490
pdf P. Wyszomirski – Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne (101 KB)
Marek Nieć

 

FOTOREPORTAŻ

 

491
pdf Unikatowe stanowiska geologiczne Omanu (3.46 MB)
Dariusz Brzeziński

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SKLEP INTERNETOWY PIG-PIB (583 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (178 KB)