Przegląd Geologiczny (2022-09) tom 70

pg okl 1 2022 09pg okl 4 2022 09

 

3. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA OSUWISKOWA „O!SUWISKO”
Kielnarowa k. Rzeszowa, 18–21 października 2022 r

 

615
pdf Kolejny ważny krok – rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (206 KB)
Magdalena Piątkowska, Tomasz Wojciechowski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

617
pdf Zagrożenia geologiczne w Polsce w 2021 roku (3.52 MB)
Tomasz Wojciechowski, Izabela Laskowicz, Jarosław Kos, Paweł Marciniec, Grzegorz Uścinowicz, Kamila Karkowska, Maria Przyłucka, Marcin Wódka

 

627
pdf Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk w aspekcie głębokości występowania powierzchni poślizgu (1.20 MB)
Jarosław Kos, Antoni Wójcik

 

636
pdf Zagrożenia obiektów budowlanych i infrastruktury komunikacyjnej na tle rozmieszczenia osuwisk w jednostkach administracyjnych Sudetów (1.78 MB)
Rafał Sikora

 

645
pdf Protokół obserwacji obszaru nizinnego, na którym występują ruchy masowe – na przykładzie powiatu wrzesińskiego (1.91 MB)
Dorota Krawczyk, Michalina Flieger-Szymańska, Tomasz Jeż, Katarzyna Machowiak

 

651
pdf Osuwiska spływowe w Paśmie Bukowicy (Beskid Niski) (1.54 MB)
Anna Walicka

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

661
pdf Monitoring dynamiki ruchów powierzchni osuwisk w warunkach zmiennego poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem reflektorów radarowych (1.38 MB)
Zbigniew Perski, Tomasz Wojciechowski

 

671
pdf Monitoring fotogrametryczny z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na przykładzie osuwiska zlokalizowanego na zboczach poeksploatacyjnego zbiornika wodnego w KWB Adamów (4.29 MB)
Krzysztof Karwacki

 

682
pdf Charakterystyka osuwisk powstałych na hałdach po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim (2.08 MB)
Konrad Górka, Andrzej Piotrowski

 

695
pdf Litologiczny wskaźnik przemieszczeń materiału skalnego jako element oceny podatności stoków na osuwanie (682 KB)
Marcin Wódka

 

701
pdf Podatność osuwiskowa obszaru Krakowa (2.54 MB)
Sylwester Kamieniarz

 

713
pdf Osuwiska Masywu Ślęży (Przedgórze Sudeckie) (1.24 MB)
Adam Karol Chaszczewicz

 

722
pdf W jaki sposób struktura podłoża warunkuje rozwój osuwiska translacyjnego? Przykład osuwiska we Włodowicach w Obniżeniu Noworudzkim (Sudety Środkowe) (4.19 MB)
Aleksander Kowalski

 

OGŁOSZENIA

 

pdf GEOTECH RZESZÓW SP Z O.O. (1.37 MB)

 

pdf WARSAW MINERAL EXPO
MINERAŁY BIŻUTERIA
15–16 PAŹDZIERNIKA 2022 (595 KB)

 

pdf GEOCORE (1.37 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (197 KB)