Przegląd Geologiczny (2023-05) tom 71

pg okl 1 2023 05

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

245
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (66 KB)
Radomir Pachytel

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

PETROGRAFIA
249
pdf Siarka i jej główne minerały w iłach poznańskich (górny neogen) oraz ich wpływ na barwę osadu (1.27 MB)
Jakub Klęsk

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

255
pdf Ocena rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce w pierwszych dekadach XXI w. (780 KB)
Anna Pietranik, Janusz Janeczek

 

WYDARZENIA

 

265
pdf 88. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego: Perspektywy badań geologicznych, hydrogeologicznych i poszukiwań złóż w Małopolsce w 120-lecie teorii płaszczowinowej w Karpatach – Dobczyce, 18–20.05.2023 r. (1.69 MB)
Rafał Sikora, Agata Jarzynka, Justyna Kowal-Kasprzyk, Justyna Ryłko-Frocisz

 

XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
BADANIA PETROLOGICZNE I MINERALOGICZNE W GEOLOGII
WARSZAWA, 1–2.06.2023 – CZĘŚĆ II XI
Blok artykułów pod redakcją Katarzyny Jarmołowicz-Szulc

 

269
pdf Łupki antrakozjowe niecki śródsudeckiej w świetle wskaźników geochemii organicznej – wstępne wyniki analizy bituminów (211 KB)
Jolanta Dąbek-Głowacka, Patrycja Wójcik-Tabol, Grzegorz J. Nowak, Małgorzata Wendorff-Belon, Leszek Marynowski

 

274
pdf Wstępne badania diagenezy utworów wapienia muszlowego w północnej części regionu śląsko-krakowskiego (otwór 25-BN Biskupice) (2.75 MB)
Witold Dymowski

 

279
pdf Górnictwo w Arktyce, problemy środowiskowe i ekologiczne na przykładzie N Skandynawii (Kvalsund, Norwegia, Monchegorsk, Rosja) (1.75 MB)
Miłosz Huber, David Alenga, Daniel Kamiński, Urszula Maciołek, Olga Iakovleva

 

286
pdf Geodziedzictwo regionu Alta (północna Norwegia) (1.62 MB)
Miłosz Huber, David Alenga, Olga Iakovleva

 

292
pdf Mikrofacje i diageneza wapieni oolitowych najniższego triasu w profilu Gorzów Wielkopolski IG 1 (zachodnia Polska) (2.55 MB)
Marek Jasionowski, Anna Becker

 

298
pdf Datowanie apatytów z żył kwarcowo-chlorytowo-apatytowych w fyllitach z Podmąchocic (Góry Świętokrzyskie) (780 KB)
Sylwester Salwa, Krzysztof Szopa

 

301
pdf Maty mikrobialne w utworach silikoklastycznych – analiza macerałów w łupkach formacji menilitowej jednostki skolskiej (1.19 MB)
Patrycja Wójcik-Tabol, Marta Oszczypko-Clowes, Alfred Uchman, Weronika Pratkowiecka

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SKŁAD KOMITETU NAUK MINERALOGICZNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
w kadencji 2020–2023 (54 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (292 KB)

 

pdf SPIS TREŚCI PRZEGLĄDU GEOLOGICZNEGO
MAJ 2023 (55 KB)