Przegląd Geologiczny (2023-11) tom 71

 pg okl 1 2023 11

 

GEOLOGIA GOSPODARCZA

 

539
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62 KB)
Radomir Pachytel

 

XXVIII KONFERENCJA NAUKOWA
KAMIEŃ W ZŁOŻU, KRAJOBRAZIE I ARCHITEKTURZE
– KIELCE, 21.09.2023
Blok artykułów pod redakcją Anny Fijałkowskiej-Mader

 

542
pdf XXVIII Konferencja Naukowa Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze – Kielce, 21.09.2023 – słowo wstępne do bloku artykułów (331 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk

 

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY NAUKOWE

 

543
pdf Nasiąkliwość jako cecha wpływająca na zmianę barwy granitów poddanych działaniu czynników atmosferycznych (1.78 MB)
Marek Rembiś

 

555
pdf Ruda darniowa w Polsce – występowanie i zastosowanie w architekturze (5.39 MB)
Tomasz Pawlik

 

567
pdf Skały w romańskich murach Małopolski (2.80 MB)
Jan Bromowicz, Janusz Magiera

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

576
pdf Hałdy po górnictwie rudnym i fosforytowym w krajobrazie Gór Świętokrzyskich (4.08 MB)
Beata Jach, Paweł Rutkiewicz

 

587
pdf Historia czarnowskich kamieniołomów w Kielcach (4.98 MB)
Paweł Król, Anna Fijałkowska-Mader

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (310 KB)

 

pdf SPIS TREŚCI PRZEGLĄDU GEOLOGICZNEGO
LISTOPAD 2023 (50 KB)