Przegląd Geologiczny (2015-05) tom 63

pg okl 1 2015 05pg okl 4 2015 05

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

269
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2015 (46.52 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

271
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (49.28 kB)
Maja Kowalska

 

GEOLOGIA STOSOWANA

 

274
pdf  Dolne źródła ciepła dla gruntowych pomp ciepła (299.34 kB)
Marta Burchat, Jakub Sokołowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

278
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (56.98 kB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

281
pdf  Władysław Szajnocha (1858–1928) – wybitny geolog i inspirator organizacji nowoczesnej geologii na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku (97.26 kB)
Halina Urban

 

GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE

 

284
pdf  Możliwości edukacji geologii na podstawie wrocławskiego kamienia architektonicznego (620.9 kB)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
289
pdf  Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża obiektu ARENA w Krakowie-Czyżynach metodami geofizycznymi pod kątem występowania gruntów organicznych (1.17 MB)
Bernadetta Pasierb, Wiesław Nawrocki

 

295
pdf  Wpływ wysokich ciśnień i temperatur na charakter deformacji piaskowców ciężkowickich w testach obciążania (586.75 kB)
Artur Dziedzic

 

GEOZAGROŻENIA
301
pdf  Modelowanie podatności osuwiskowej z zastosowaniem metody indeksowej i wysokorozdzielczych danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) na obszarze Gdańska (1001 kB)
Anna Małka

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

312
pdf  Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (40.35 kB)

 

316
pdf  Geologiczne impresje z podróży po Australii (245.79 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Ogólnopolska Konferencja OSUWISKO
19–22 maja 2015, Wieliczka (204.17 kB)

 

pdf  SHRIMP II/MC (196.24 kB)

 

pdf  XVII Symozjum
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII (333.63 kB)