Przegląd Geologiczny (2014-09) tom 62

pg okl 1 2014 09pg okl 4 2014 09

 

433
pdf  W blasku nowelizacji prawa geologicznego i górniczego – wywiad z dr. inż. Sławomirem Markiem Brodzińskim – Głównym Geologiem Kraju, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska (68.03 kB)
Andrzej Gąsiewicz, Anna Krokosz

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

436
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2014 (48.03 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

438
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (41.96 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

440
pdf  EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej – Wilno, 3–6.06.2014 (254.79 kB)
Katarzyna Jóźwik

 

RECENZJE

 

442
pdf  J. GÓRSKI, T. LATOUR, M. SIEPAK, M. DROBNIK & D. SZIWA – Wody zabarwione w utworach miocenu środkowej Wielkopolski – występowanie, geneza, możliwości wykorzystania w przyrodolecznictwie (115.72 kB)
Lech Wojciech Szajdak

 

443
pdf  J. SZEWCZYK & K. LECH – Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie skarbem Śląska Opolskiego (propozycje zajęć edukacyjnych) (298.41 kB)
Adam Bodzioch, Elena Jagt-Yazykova, Dorota Konietzko-Meier

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

445
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (52.89 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

PALEOKLIMATOLOGIA
448
pdf  Rekonstrukcje paleotemperatur w strefie Frontu Polarnego Oceanu Południowego (sektor atlantycki) na podstawie środkowo-górnoplejstoceńskich promienic z odwiertu ODP Leg 177 Site 1091 (1.13 MB)
Bartosz Kotrys

 

GEOFIZYKA
456
pdf  Gęstość objętościowa pokrywy osadowej na Lubelszczyźnie (1.96 MB)
Olga Rosowiecka, Czesław Królikowski

 

GEOZAGROŻENIA
463
pdf  Zasięg obszarów objętych osuwiskami w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) – porównanie map geologicznych i cyfrowego modelu wysokości z danych LiDAR (1.18 MB)
Piotr Migoń, Kacper Jancewicz, Marek Kasprzak

 

472
pdf  Kompleksowe badania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy (1.43 MB)
Lesław Zabuski, Teresa Mrozek, Waldemar Świdziński, Marek Kulczykowski, Izabela Laskowicz

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

481
pdf  Wskazówki dla Autorów i Procedura recenzowania (40.32 kB)

 

pdf  Granitowe skałki Rudaw Janowickich (1.42 MB)

 

pdf  Oblicza soli (477.3 kB)