Przegląd Geologiczny (2014-08) tom 62

 pg okl 1 2014 08pg okl 4 2014 08

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

381
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2014 (46.77 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

383
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (42.57 kB)
Maja Kowalska

 


KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

385
pdf  III Konferencja ShaleScience, Centrum Nauki Kopernik – Warszawa, 9–10.06.2014 (38.73 kB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

387
pdf  „Bursztynowy zwierzyniec”, Aleksander Chmiel i Marek Wyszomirski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 4.07–3.08.2014 (206.96 kB)
Katarzyna Szczepaniak

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

388
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (55.32 kB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

391
pdf  Profesor Zdzisław Pazdro – twórca polskiej szkoły hydrogeologii (476.97 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

 

397
pdf  Relikty górnictwa i hutnictwa rejonu złoża Miedzianka-Ciechanowice jako obiekty geoturystyczne (665.49 kB)
Rafał Siuda, Robert Borzęcki

 

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
403
pdf  Podstawy metodyki poszukiwań, rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż w odniesieniu do złóż gazu ziemnego w łupkach gazonośnych (503.76 kB)
Marek Nieć

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

HYDROGEOLOGIA
414
pdf  Infiltracja do wód podziemnych na podstawie pomiarów lizymetrycznych w Górach Sowich (427.15 kB)
Stanisław Staśko, Michał Chodacki

 

HYDROGEOLOGIA, GEOMIKROBIOLOGIA
420
pdf  Mikroorganizmy w solankach mezozoiku Niżu Polskiego (301.86 kB)
Maciej Walczak, Arkadiusz Krawiec

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  VII Konferencja Naukowa z cyklu Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych (51.95 kB)

 

pdf   48. Sympozjum Speleologiczne – Kletno, 16–19.10.2014 (75.66 kB)

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (124.55 kB)

 

pdf  International Conference GeoShale 2014 (1.01 MB)

 

pdf  SHRIMP IIe/MC (2.66 MB)

 

pdf  5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce (3.01 MB)