Przegląd Geologiczny (2014-07) tom 62

 pg okl 1 2014 07pg okl 4 2014 07

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

325
pdf  
Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2014 (44.17 kB)

Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

327
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (49.93 kB)
Maja Kowalska


GEOINFORMACJA

 

330
pdf  Infrastruktura informacji przestrzennej – kolejny krok w ewolucji kartograficznej (108.99 kB)
Tomasz Nałęcz

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

332
pdf  VIth International Conference on Mammoths and their Relatives – Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014 (238.32 kB)
Marcin Żarski, Kamilla Pawłowska, Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Nina Kowalik, Alina Krzemińska, Sylwia Wędzicha

 

WYDARZENIA

 

333
pdf „Kamień w życiu człowieka” – nowa wystawa stała w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (35.44 kB)
Roksana Maćkowska, Krzysztof Maliszewski

 

POŻEGNANIA

 

334
pdf  Ryszard Podstolski 1935–2013 (132 kB)
Irena Olkowicz-Paprocka

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

336
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (52.25 kB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

340
pdf  Baltazar (Belsazar) Hacquet (1739–1815), francuski podróżnik, przyrodnik, geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Krakowie – nowe dane biograficzne w świetle niepublikowanych dokumentów z archiwów francuskich i niemieckich (350.79 kB)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

 

343
pdf  XVIII-wieczna rycina Wieliczki – interesujący i rzadki obraz kopalni oraz miasta (216.46 kB)
image  Materiały dodatkowe (6.77 MB)
Marek Skubisz, Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

SPELEOLOGIA
349
pdf Budowa geologiczna masywu Ciemniaka na podstawie danych z Jaskini Małej w Mułowej (Tatry Zachodnie) (2.45 MB)
Jacek Szczygieł, Urszula Borowska, Piotr Jaglarz

 

GEOINFORMACJA
356
pdf  Wybrane metody przetwarzania danych geologicznych dla zarządzania przestrzenią na przykładzie doliny środkowej Odry (1.42 MB)
Jacek Kocyła

 

HYDROGEOLOGIA
366
pdf  Źródła centralnej części dorzecza górnej Szreniawy – wydajność i zmiany cech fizykochemicznych w latach 2000–2011 (770.49 kB)
Anna Banaś

 

REKLAMA

 

373
pdf  Mikrosonda jonowa SHRIMP IIe/MC. Perfekcyjna technologia dla współczesnej geologii już w Polsce! (2.84 MB)
Ewa Krzemińska

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  5. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (3.01 MB)

 

pdf  Ogólnopolska konferencja naukowa ZŁOŻA KOPALIN (567.48 kB)

 

pdf  Międzynarodowa konferencja WYCIECZKI TERENOWE (1.31 MB)

 

pdf  International Conference GEOSHALE 2014 (1.01 MB)

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (131.41 kB)