Przegląd Geologiczny (2014-06) tom 62

pg okl 1 2014 06pg okl 4 2014 06

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

273
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2014 (46.62 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

275
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (48.29 kB)
Maja Kowalska

 

W TYGLU GEOLOGII

 

278
pdf  Konkursy na granty Narodowego Centrum Nauki – okiem eksperta (203.49 kB)
Grzegorz Racki

 

WYDARZENIA

 

282
pdf  Internetowy serwis informacyjny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na temat gazu i ropy z formacji łupkowych http://infolupki.pgi.gov.pl (34.04 kB)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk

 

283
pdf  „Retrospekcje polarne”, Ryszard Czajkowski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – 9.05–29.06.2014 (103.64 kB)
Karolina Jackowiak

 

RECENZJE

 

284
pdf  A. STACHOWIAK, S. CWOJDZIŃSKI, A. IHNATOWICZ, J. PACUŁA, Š. MRÁZOVÁ, D. SKÁCELOVÁ, J.OTAVA, V. PECINA, M. REJCHRT, Z. SKÁCE- LOVÁ & J. VEČEŘA – Geostrada sudecka. Przewodnik geologiczno-turystyczny / Geotrasa sudetská. Geologicko-turistický průvodce / Sudetes Georoute. Geological-Tourist Guidebook (37.63 kB)
Włodzimierz Mizerski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

285
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54.69 kB)
Jerzy Zagórski

 

KOMUNIKATY NAUKOWE

 

288
pdf Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczegoa (56.34 kB)
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

290
pdf  Ludwik Horwitz – badacz pienińskiego pasa skałkowego, najtrudniejszej struktury Karpat (227.33 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

 

TEKTONIKA
295
pdf  Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski (2.13 MB)
Zbigniew Cymerman

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOTERMIA
303
pdf  Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych (782.08 kB)
Anna Sowiżdżał, Bartosz Papiernik, Grzegorz Machowski

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
308
pdf  Analiza procesów deformacji zboczy z uwzględnieniem nieciągłego charakteru masywu (2.12 MB)
Lesław Zabuski, Gianluca Marcato

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

317
pdf  Wskazówki dla Autorów i Procedura recenzowania (40.16 kB)

 

287
pdf  95 lat Biblioteki Geologicznej Państwowego Instytutu
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (108.99 kB)

Joanna Kacprzak & Iwona Puźniak

 

270
pdf  Waryscyjskie fałdy w migmatytach i gnejsach sudeckich (dolnośląskich) (317.47 kB)

 

319
pdf  Formy ostańcowe (502.63 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  PPublikacje PIG-PIB (131.82 kB)