Przegląd Geologiczny (2014-04) tom 62

 pg okl 1 2014 04pg okl 4 2014 04

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

169
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – luty 2014 (46.3 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

171
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (46.09 kB)
Maja Kowalska

 

GEOINFORMACJA

 

174
pdf  Geoinformacja zainspirowana? (40.62 kB)
Tomasz Nałęcz

 

RECENZJE

 

176
pdf  A. MANECKI – Meteorytyka z elementami planetologii. Glosariusz (60.82 kB)
Andrzej Muszyński

 

177
pdf  A. MANECKI & J. WRZAK – Wzory i obrazy natury ukryte w kamieniu (84.58 kB)
Janusz Janeczek

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

178
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (55.6 kB)
Jerzy Zagórski

 

NOTATNIK GEOLOGICZNY

 

181
pdf  Geostrada Sudecka – utopia i rzeczywistość (165.77 kB)
Leszek Sawicki

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

BIOSTRATYGRAFIA
184
pdf  Muszloraczkowa stratygrafia pogranicza permu i triasu – rzeczywistość czy mit? (694.94 kB)
Anna Becker

 

OSUWISKA
190
pdf  Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” (1.59 MB)
Jerzy Flisiak, Zbigniew Frankowski, Andrzej Haładus, Edyta Majer, Michał Kowalski, Paweł Pietrzykowski, Stanisław Rybicki

 

198
pdf  Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale) (1.22 MB)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk

 

HYDROGEOLOGIA
204
pdf  Analiza kontaktu wód podziemnych i powierzchniowych na podstawie badań ich jakości na młodoglacjalnym obszarze Pojezierza Kaszubskiego (4.84 MB)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (158.12 kB)

 

pdf  XII Międzynarodowe Targi Geologiczne
GEO EXPO 2014 (306.49 kB)