Przegląd Geologiczny (2014-02) tom 62

pg okl 1 2014 02pg okl 4 2014 02

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

65
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2013 (45.15 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

67
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (43.54 kB)
Maja Kowalska

 

Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

 

69
pdf  Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2013 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych (39.88 kB)
Małgorzata Sikorska-Maykowska

 

GEOINFORMACJA

 

71

pdf  Obserwacje GeoInformacyjne (39.33 kB)
Tomasz Nałęcz

 

POŻEGNANIA

 

73
pdf  Sylwester Marek 1927–2013 (54.9 kB)
Lech Miłaczewski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

74
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54.18 kB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

77
pdf  W uzupełnieniu do działalności Profesora Józefa Zwierzyckiego (1888–1961) (87.64 kB)
Marek Graniczny, Halina Urban

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

 

GEOLOGIA TATR

80
pdf  Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) – uwagi polemiczne (56.72 kB)
Zbigniew Cymerman

 

83
pdf  Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) – odpowiedź (212.67 kB)
Tomasz Wojciechowski, Antoni Wójcik, Zbigniew Perski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA TATR
86
pdf  Nowe elementy w tektonice płaszczowiny kriżniańskiej między Doliną Bystrej a Doliną Strążyską w Tatrach (1.71 MB)
Ryszard Zabielski, Andrzej Iwanow

 

TELEDETEKCJA
97
pdf  Model przestrzenny struktury solnej Inowrocław a wizualizacja przemieszczeń powierzchni terenu zarejestrowanych na podstawie badań interferometrycznych (1.22 MB)
Anna Piątkowska, Krzysztof Czuryłowicz, Maria Przyłucka

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
103
pdf  Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego) (1.3 MB)
Tomasz Salamon

 

110
pdf  Tatry wzdłuż i wszerz (463.68 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (319.49 kB)