Przegląd Geologiczny (2014-01) tom 62

 pg okl 1 2014 01pg okl 4 2014 01

 

5
pdf  Recenzenci 2013 (21.57 kB)
Redakcja

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

6

pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2013 (45.74 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

8
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (51.37 kB)
Maja Kowalska

 

WYDARZENIA

 

11
pdf  „Bursztyn i jego imitacje” – wystawa czasowa ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – 28.11.2013–31.05.2014 (28.97 kB)
Michał Kazubski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

12
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (57.75 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

 

15
pdf  Inwentaryzacja geostanowisk w projektowanym Geoparku „Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy” (1.19 MB)
Katarzyna Kamieńska, Aleksandra Giemza

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

PALOEBOTANIKA

22
pdf  Uwęglony i zsylifikowany pień kordaita w warstwach libiąskich (westfal D – moskow) koło Chrzanowa, Górnośląskie Zagłębie Węglowe (465.61 kB)
Ireneusz Lipiarski, Maciej Pawlikowski

 

STRUKTURALNE I LITOLOGICZNE UWARUNKOWANIA RZEŹBY GÓR I WYŻYN POLSKI
zbiór artykułów pod redakcją
Piotra Migonia

 

28
pdf  Strukturalne i litologiczne uwarunkowania rzeźby gór i wyżyn Polski (31.2 kB)
Piotr Migoń

 

29
pdf  Strukturalne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat zewnętrznych – nowe spojrzenie (1.88 MB)
Leszek Jankowski, Włodzimierz Margielewski

 

36
pdf  Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów (1.05 MB)
Piotr Migoń, Agnieszka Placek

 

44
pdf  Cechy rzeźby strukturalnej Gór Świętokrzyskich oraz południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej (350.56 kB)
Jan Urban

 

51
pdf  Strukturalne uwarunkowania rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza (1.15 MB)
Radosław Dobrowolski, Marian Harasimiuk, Teresa Brzezińska-Wójcik

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

57
pdf  Wskazówki dla Autorów i Procedura recenzowania (40.36 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (94.42 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (287.8 kB)