Przegląd Geologiczny (2013-12) tom 61

pg okl 1 2013 12pg okl 4 2013 12

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

725
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – październik 2013 (45.76 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

727
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (53.74 kB)
Maja Kowalska

 

GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE

 

731
pdf  „Składowanie odpadów promieniotwórczych i niebezpiecznych w głębokich strukturach geologicznych – podsumowanie doświadczeń i plany na przyszłość” tematem I Konferencji PURL (38.36 kB)
Henryk Jacek Jezierski

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

732
pdf  Wielkie wymierania, ich przyczyny i skutki – wnioski z międzynarodowej konferencji w Londynie, 26–29.03.2013 (54.74 kB)
Grzegorz Pieńkowski

 

736
pdf  XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe pt. „Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza” – Roksolany (Ukraina), 9–13.09.2013 (324.61 kB)
Maria Łanczont, Przemysław Mroczek

 

736
pdf  Sprawozdanie z konferencji pt. „Bezpieczeństwo surowcowe Polski” – PIG-PIB, 10.10.2013 (42.19 kB)
Jan Kudełko, Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Mirosław Rutkowski

 

RECENZJE

 

738
pdf  G. SCALERA, E. BOSCHI & S. CWOJDZIŃSKI (red.) – The earth expansion evidence. A challenge for geology, geophysics and astronomy (70.86 kB)
Włodzimierz Mizerski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

739
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59.04 kB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

742
pdf  „Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na archiwalnych fotografiach Profesora Zdzisława Pazdry” – wystawa w Muzeum Geologicznym im. S. J. Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (287.04 kB)
Grzegorz Barczyk, Mariusz Niechwedowicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

PALEOEKOLOGIA
746
pdf  Fenomen kambryjskich łupków z Burgess w Górach Skalistych (Kanada) – przegląd fauny, środowiska sedymentacji i zjawisk tafonomicznych (1.73 MB)
Maciej G. Śliwiński, Anna Żylińska

 

GEOMORFOLOGIA
755
pdf  Geologiczne uwarunkowania dynamiki procesów brzegowych rzek zachodniego Podhala (658.98 kB)
Karol Augustowski, Dorota Chmielowska, Józef Kukulak

 

GEOZAGROŻENIA
764
pdf  Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach (1.49 MB)
Justyna Ciesielczuk, Janusz Janeczek, Stefan Cebulak

 

773
pdf  SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2013 (55.37 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (598.55 kB)

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

 

pdf Życzenia świąteczne i noworoczne (561.17 kB)