Przegląd Geologiczny (2013-10) tom 61

 pg okl 1 2013 10pg okl 4 2013 10


CO W PRASIE PISZCZY

 

553
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – sierpień 2013 (47.38 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

555
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (44 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

557
pdf  IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych” – Lublin–Chełm, 5–7.06.2013 (38.8 kB)
Filip Duszyński

 

RECENZJE

 

559
pdf  Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu (34.71 kB)
Krystian Probierz

 

POŻEGNANIA

 

560
pdf  Henryk Jurkiewicz 1926–2012 (60.33 kB)
Bolesław Jan Kowalski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

562
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (58.94 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

ZŁOŻA GAZU
565
pdf  Komunikacja i dialog społeczny przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków – doświadczenia PGNiG (51.13 kB)
Aneta Stelmaszczyk

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

SEDYMENTOLOGIA
568
pdf  Mikrokonkrecje syderytowe w holoceńskich osadach ujścia rzeki Gwadiana w Portugalii: raport wstępny (1.39 MB)
Andrzej Wilamowski, Tomasz Boski, Delminda Moura

 

PETROFIZYKA
576
pdf Wyznaczanie odporności skał na pękanie na przykładzie granitu ze złoża Grabina Śląska (488.65 kB)
Aleksandra Korzec

 

PETROARCHEOLOGIA
583
pdf  Badania nad pochodzeniem surowców skalnych ze stanowiska archeologicznego Pyrgos-Mavrorachi (Cypr) (914.36 kB)
Michalina Dzwoniarek

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
587
pdf  Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej (1.03 MB)
Wojciech Jegliński

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

597
pdf  Wskazówki dla Autorów i Procedura recenzowania (41.15 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (134.03 kB)

 

pdf  Skarb. Kopalnia Soli „Wieliczka” (217.48 kB)

 

pdf Lupkipolskie.pll (184.05 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (199.17 kB)