Przegląd Geologiczny (2013-09) tom 61

 pg okl 1 2013 09pg okl 4 2013 09


CO W PRASIE PISZCZY

 

497
pdf   pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – lipiec 2013 pdf (46.85 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

499
pdf   pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń pdf (40.49 kB)
Maja Kowalska

 

GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE

 

501
pdf   pdf Polityka geologiczna i surowcowo-energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej pdf (59.33 kB)
Mariusz-Orion Jędrysek

 

WYDARZENIA

 

504
pdf   pdf Krzysztof Radlicz Kawalerem Orderu św. Stanisława pdf (53.58 kB)
Marian Stępniewski

 

RECENZJE

 

505
pdf   pdf U. HOCHSPRUNG, U. JOGER, R. KOSMA, F.J. KRÜGER, E. SCHINDLER, V. WILDE & H. ZELLMER – Es began am Heeseberg... Stromatolithe und der Ursprung des Lebens pdf (99.92 kB)
Joachim Szulc

 

506
pdf   pdf K. PROBIERZ, M. MARCISZ & A. SOBOLEWSKI – Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) pdf (68.13 kB)
Janusz Skoczylas

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

507
pdf pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego pdf (55.62 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

 

GEOLOGY OF THE TATRA MTS.
510
pdf   pdf Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – uwagi polemiczne pdf (53.28 kB)
Zbigniew Cymerman


512
pdf pdf Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – odpowiedź pdf (54.79 kB)
Edyta Jurewicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA IMPAKTÓW
516
pdf   pdf Meteorytowy krater Mjølnir na morzu Barentsa w interpretacjach stratygraficznych pdf (1.16 MB)
Andrzej Wierzbowski, Jacek Grabowski


GEOFIZYKA
523
pdf   pdf Czy anizotropia elektryczna może być wywołana zmianami nasycenia wodą i gazem w mikro- i makroporach skał miocenu? pdf (252.79 kB)
Maria Bała

 

ZŁOŻA
532
pdf   pdf Zmniejszenie zasięgu złóż torfu i ich retencji wodnej w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i w Bieszczadach w wyniku działalności człowieka pdf (486.94 kB)
Adam Łajczak

 

WULKANOLOGIA
541
pdf pdf Mofeta z Tylicza w płaszczowinie magurskiej Karpat zewnętrznych pdf (668.21 kB)
Jacek Rajchel, Lucyna Rajchel, Janusz Cisek

 

OGŁOSZENIA

 

pdf   pdf GISForum pdf (105.72 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (363.31 kB)