Przegląd Geologiczny (2013-07) tom 61

 pg okl 1 2013 07pg okl 4 2013 07


390
pdf  Przegląd Geologiczny – 60 lat później (32.18 kB)
Andrzej Gąsiewicz

 

393
pdf  Przegląd Geologiczny 2008–2013, refleksje subiektywne (34.58 kB)
Jacek Grabowski

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

394
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2013 (45.61 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

396
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (56.19 kB)
Maja Kowalska

 

NASI W FILADELFII

 

400
pdf  Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi (41.56 kB)
Anna Pasieczna, Jacek Grabowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

402
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (51.77 kB)
Jerzy Zagórski

 

POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW
Zbiór artykułów pod redakcją Jacka Grabowskiego

 

ZŁOŻA GAZU
404
pdf  Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja (129.65 kB)
Jerzy Hadro, Izabela Wójcik

 

411
pdf  Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej (1.46 MB)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka

 

GEOFIZYKA OTWOROWA
424
pdf  Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych (547.23 kB)
Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  „Roztocze idzie do góry...” – wystawa fotografii Stanisława Jachymka (33.95 kB)

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (97.26 kB)

 

pdf  Forum: Geoturystyka dla zrównoważonego rozwoju (137.19 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (275.2 kB)