Przegląd Geologiczny (2013-06) tom 61

pg okl 1 2013 06pg okl 4 2013 06

 

318
pdf   pdf Państwowa Służba Geologiczna informuje o gazie z łupków pdf (36.55 kB)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk

 

321
pdf  Przegląd Geologiczny o gazie z łupków (38.81 kB)
Katarzyna Pliszczyńska, Jacek Grabowski

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

322
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – kwiecień 2013 (47.3 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

324
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (54.08 kB)
Maja Kowalska

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

328
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53.97 kB)
Jerzy Zagórski

 

331
pdf  Gaz pojawia się i znika, czyli krótka historia szacowania zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce (52.22 kB)
Mirosław Rutkowski

 

POLSKI GAZ Z ŁUPKÓW
Zbiór artykułów pod redakcją Katarzyny Pliszczyńskiej i Jacka Grabowskiego

 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI
334
pdf  Poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – stan prac i działania Ministerstwa Środowiska (1.8 MB)
Katarzyna Pliszczyńska

 

338
pdf  Działania samorządów województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów (157.38 kB)
Małgorzata Maria Klawiter, Grzegorz Borek, Piotr Pasternak, Agnieszka Mielniczuk

 

343
pdf  Działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli działalności związanej z poszukiwaniami gazu z łupków (45.5 kB)
Aleksandra Skąpska

 

345
pdf  Poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w aspekcie działalności organów nadzoru górniczego (400.65 kB)
Krzysztof Król

 

OCHRONA ŚRODOWISKA
348
pdf  Jaki wpływ na gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych? (366.64 kB)
Małgorzata Woźnicka

 

SZACUNKI ZASOBÓW
354
pdf  Potencjał złożowy ordowicko-sylurskich łupków gazonośnych w Polsce: omówienie dotychczasowych raportów i propozycje udoskonalenia metodyki oceny zasobów gazu w raporcie w 2014 r. (453.93 kB)
Hubert Kiersnowski, Ireneusz Dyrka

 

SPOECZEŃSTWO
374
pdf  „Razem o Łupkach”: czyli jak prowadzić dialog publiczny przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków (76.59 kB)
Piotr Stankiewicz

 

381
pdf  Gaz z łupków w oczach mieszkańców, samorządów, koncesjonariuszy i instytucji województwa pomorskiego (601.38 kB)
Magdalena Jackman, Sylwia Sterczyńska

 

387
pdf  Różne stany zachowania materii organicznej w skałach paleozoicznych Niżu Polskiego (201.79 kB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (173.9 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (215.13 kB)