Przegląd Geologiczny (2013-05) tom 61

 pg okl 1 2013 05pg okl 4 2013 05


CO W PRASIE PISZCZY

 

265
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – marzec 2013 (47.25 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

267
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (55.46 kB)
Maja Kowalska

 

NASI W FILADELFII

 

269
pdf  Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi (53.95 kB)
Mariusz Kędzierski, Błażej Błażejowski, Michał Zatoń, Grzegorz Niedźwiedzki

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

272
pdf  20. Międzynarodowe Sympozjum Badaczy Bursztynu „Bursztyn. Złoża – kolekcje – rynek” – Gdańsk, 22– 23.03.2013 (42.65 kB)
Regina Kramarska

 

273
pdf  XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne z cyklu Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków – Poznań, 4–5.04.2013 (32.97 kB)
Dorota Karmasz, Jacek Retka

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

274
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (58.46 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

 

277
pdf  Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych (1.22 MB)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Krzysztof Miśkiewicz, Tadeusz Słomka, Anna Waśkowska, Marek Doktor

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

HISTORIA GEOLOGII
286
pdf  U źródeł geologicznych zainteresowań Mariana Smoluchowskiego (245.69 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

GEOLOGIA REGIONALNA
290
pdf 24. Konferencja Afrykańskiego Towarzystwa Geologicznego – Addis Abeba, Etiopia, 6–14.01.2013: międzynarodowa pomoc dla Afryki czy neokolonializm naukowy?o (1.52 MB)
Stanisław Wołkowicz

 

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
294
pdf  Mikromorfologia glin lodowcowych jako narzędzie w rekonstrukcji procesów subglacjalnych (901.24 kB)
Włodzimierz Narloch, Jan A. Piotrowski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

TEKTONIKA
304
pdf  Uwagi o wyznaczaniu współczynnika kompakcji ksylitów dla pierwszego środkowopolskiego pokładu węgla brunatnego w centralnej Polsce (355.85 kB)
Marek Widera

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
311
pdf  Zmiany wytrzymałości w warunkach krystalizacji soli oraz oddziaływania dwutlenku siarki w wybranych makroporowatych skałach węglanowych (275.34 kB)
Alicja Bobrowska

 

OGŁOSZENIA

 

  pdf  Forum: Geoturystyka dla zrównoważonego rozwoju (154.97 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

  pdf  Polecane publikacje (172.8 kB)

 

SPROSTOWANIE

 

  pdf  Sprostowanie (33.4 kB)