Przegląd Geologiczny (2013-02) tom 61

pg okl 1 2013 02pg okl 4 2013 02

 

Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

97
pdf  Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2012 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych (40.24 kB)
Małgorzata Sikorska-Maykowska

 

CO W PRASIE PISZCZY

99
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – grudzień 2012 (47.83 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

101
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (42.09 kB)
Maja Kowalska

 

NASI W FILADELFII

103
pdf  Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi (53.33 kB)
Aleksandra Gawęda, Mateusz Zieliński, Jerzy Fedorowski, Robert Niedźwiedzki,
Danuta Olszewska-Nejbert, Ewa Świerczewska-Gładysz, Mariusz A. Salamon, Krystian Wójcik

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

106
pdf  XVII Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal – Kraków-Wieliczka, 11–13.10.2012 (47.44 kB)
Grzegorz Kortas

 

106
pdf  Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians – ESSEWECA 2012 – Bratysława, 6–7.12.2012 (40.72 kB)
Jolanta Iwańczuk, Andrzej Wierzbowski

 

WYDARZENIA

108
pdf  Wielka przyjemność malowania gór. Wystawa malarstwa Agaty Olszyńskiej – 16.10–30.11.2012, Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa (220.01 kB)
Agata Olszyńska

 

108
pdf  Beneficjenci Stypendium Naukowego im. Krzysztofa Beresa na rok 2013 w Polskim Towarzystwie Geologicznym (35.73 kB)

pdf  Materiały dodatkowe (169.82 kB)
Andrzej Paulo

 

109
pdf  „Antarktyda i Południowa Georgia” – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego w PAN Muzeum Ziemi – 11.01–1.03.2013 (114.94 kB)

pdf  Materiały dodatkowe (128.81 kB)
Karolina Jackowiak

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

110
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59.02 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

HISTORIA GEOLOGII
113
pdf  Profesor Stanisław Józef Thugutt – arystokrata nauki (152.42 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

GEOCHRONOLOGIA
117
pdf  Geochronologia skał wulkanicznych centralnej i południowej części Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Zachodnia Antarktyka) (1.17 MB)
Magdalena Pańczyk

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
120
pdf  Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ) (723.64 kB)
Piotr Czubla, Jacek Forysiak, Joanna Petera-Zganiacz, Mateusz Grajoszek, Marta Wiśniewska

 

SEDYMENTOLOGIA
127
pdf  Uwarunkowania rozwoju pogrązów w aluwiach doliny Wisłoka w okolicach Rzeszowa (południowo-wschodnia Polska) (449.32 kB)
Józef Superson, Teresa Brzezińska-Wójcik, Piotr Gębica

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
133
pdf  Metody wzmocnienia podłoża gruntowego na przykładzie Południowej Obwodnicy Gdańska (208.46 kB)

Tomasz Białobrzeski

 

HYDROGEOCHEMIA
140
pdf  Naturalna promieniotwórczość wybranych wód butelkowanych w Polsce (113.81 kB)
Nguyen Dinh Chau, Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Jakub Nowak


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

145
pdf  Wskazówki dla Autorów (38.04 kB)

 

OGŁOSZENIA

  pdf  V Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5'2013 (155.2 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

  pdf  Polecane publikacje (400.97 kB)