Przegląd Geologiczny (2013-01) tom 61

 pg okl 1 2013 01pg okl 4 2013 01


2
pdf  Przegląd Geologiczny 2012 (28.96 kB)
Jacek Grabowski

 

2
pdf  Rok 2012 nie tylko rokiem Olimpiady (35.05 kB)
Włodzimierz Mizerski

 

6
pdf  Recenzenci 2012 (26.41 kB)
Redakcja

 

CO W PRASIE PISZCZY


8
pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – listopad 2012 (46.1 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

10
pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (49.19 kB)
Maja Kowalska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

13
pdf  Konferencja „Polski gaz ziemny 2020 – prawo, perspektywy, podatki” (33.18 kB)
Mirosław Rutkowski

 

WYDARZENIA  

14
pdf  II Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie (68.28 kB)
Anna Krokosz, Piotr Szrek, Agnieszka Gmaj

 

WSPOMNIENIA  

15
pdf  Profesor Jan Samsonowicz, karbon lubelski i sylurskie łupki (33.1 kB)
Józef Edward Mojski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

16
pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (57.28 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE

19
pdf  Udostępnione pogórnicze obiekty podziemne Dolnego Śląska jako zaplecze geoturystyczne (562.18 kB)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

HISTORIA GEOLOGII
25
pdf  Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna (276.89 kB)
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska

 

STRATYGRAFIA
30
pdf  Ewolucja zespołów trylobitowych z drugiego i trzeciego oddziału kambru Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie biogeograficzne (2.32 MB)
Anna Żylińska

 

GEOINFORMACJA
40
pdf  OneGeology – geologia jedna! (472.8 kB)
Urszula Stępień, Dariusz Gałązka, Monika Pielach, Ewa Piotrowska,
Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
45
pdf  Stan rozpoznania i możliwości pozyskiwania metali strategicznych z polimetalicznych kopalin oceanicznych (180.14 kB)
Dominik Zawadzki

 

HYDROGEOCHEMIA
54
pdf  Konstrukcja i typowe uproszczenia w modelu geochemicznym – na przykładzie programu Phreeqc (99.92 kB)
Krzysztof Jóźwiak

 

HYDROGEOLOGIA
62
pdf  Ocena opóźnienia migracji TCE w ośrodku porowatym na podstawie testów statystycznych (164.09 kB)
Aleksandra Kiecak, Ewa Kret, Grzegorz Malina

 

OSUWISKA
67
pdf  Wykorzystanie przypowierzchniowych badań geofizycznych w rozpoznaniu budowy geologicznej na przykładzie stref osuwiskowych w Karpatach (1.44 MB)
Szymon Ostrowski, Barbara Rybak-Ostrowska, Marcin Lasocki

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
74
pdf  Zmiany mikrostrukturalne past gruntowych pod wpływem ciśnienia ssania (1.68 MB)
Emilia Wójcik, Jerzy Trzciński, Katarzyna Łądkiewicz

 

83
pdf  Ocena charakterystyk konsolidacji na podstawie modelowania osiadań nasypów drogowych Południowej Obwodnicy Gdańska (1.19 MB)
Paweł Dobak, Tomasz Białobrzeski

 

OGŁOSZENIA

 

pdf  Publikacje PIG-PIB (109.03 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

  pdf  Polecane publikacje (508.09 kB)