Przegląd Geologiczny (2012-11) tom 60

pg okl 1 2012 11pg okl 4 2012 11

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

569

pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – wrzesień 2012 (44.74 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

571

pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (54.77 kB)
Barbara Żbikowska

 

NASI W FILADELFII

574

pdf  Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi (56.4 kB)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

576

pdf  34. Międzynarodowy Kongres Geologiczny – Brisbane, Australia, 5–10.08.2012 (223.64 kB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska

 

577

pdf  X Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2012 – Warszawa, 19–20.09.2012 (41.96 kB)
Jerzy Zagórski

 

578

pdf  III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych” – Kraków–Piwniczna, 25–28.09.2012 (436.25 kB)

pdf  Materiały dodatkowe (530.81 kB)
Piotr Migoń


579

pdf  Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera (33.27 kB)
Elżbieta Turnau

 

POŻEGNANIA

580

pdf  Zdzisława Sarnacka (1927–2012) (126.06 kB)
Wojciech Morawski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

582

pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54.71 kB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

585

pdf  Projekty unijne realizowane z udziałem Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN – „Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie” (61.74 kB)
Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz

 

587

pdf  Antropocen – nowa epoka geologiczna? (48.7 kB)
Krzysztof Birkenmajer

 

589

pdf  Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki (368.8 kB)
Joanna Rychel, Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka -Szwarc

 

593

pdf  O splataniu się codzienności z wielkością na przykładzie życia i działalności Śp. Profesora Józefa Zwierzyckiego (55.08 kB)
Michał Paweł Mierzejewski

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

596

pdf  Dlaczego Autorzy „Mapy geologicznej północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” (PIG-PIB, Warszawa 2011) rozmijają się z prawdą? (45.26 kB)
Henryk Banaszuk

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

SEDYMENTOLOGIA
598

pdf  Problem tsunamitów. Dlaczego tak mało jest kopalnych osadów tsunami? (1.22 MB)
Piotr Łuczyński

 

GEOLOGIA CZWARTORZĘDU
605

pdf  Przebieg i korelacja sukcesji pyłkowych późnego plejstocenu na terenie Polski i Białorusi (260.11 kB)
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter, Tatiana B. Rylova, Irina E. Savčenko

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (167.56 kB)