Przegląd Geologiczny (2012-08) tom 60

pg okl 1 2012 08pg okl 4 2012 08

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

405

pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – czerwiec 2012 (47.15 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

407

pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (45.71 kB)
Barbara Żbikowska

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

409

pdf  Konferencja „Sandstone Landscapes III – Diversity, Ecology and Conservation” – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, Polska, 25–28.04.2012 (742 kB)

pdf Materiały dodatkowe (1.3 MB)

Jan Urban

 

411

pdf  Międzynarodowa konferencja „Badania geologiczne i hydrogeologiczne na pograniczu polsko-ukraińskim” – Lwów, Ukraina, 22–25.05.2012 (430.71 kB)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Urszula Hara

 

WYDARZENIA

 

413

pdf „Szlakami i bezdrożami wielkopolskiej przyrody” – wystawa fotografii Barbary Zdanowicz w PAN Muzeum Ziemi (145.99 kB)
Karolina Jackowiak

 

414

pdf Zmiany w Komitecie Redakcyjnym PG (36.61 kB)
Anna Krokosz

 

RECENZJE

 

415

pdf  BEZÁK V. (red.) – Geologicko-náučné mapy Slovenska – Tatry (78.54 kB)
Piotr Roniewicz

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

416

pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54.52 kB)
Jerzy Zagórski

 

KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY

 

419

pdf  Ratujmy groby geologów (288.63 kB)
Jerzy B. Miecznik

 

LISTY DO REDAKCJI

 

421

pdf  Dyskutant – Twój wróg czy przyjaciel? (32.23 kB)
Stefan Cwojdziński

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

HISTORIA GEOLOGII
422

pdf  Poszukiwania we francuskich archiwach śladów pobytu w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem (177.48 kB)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

 

426

pdf „Inicjatywa” Koła Polskiej Partii Robotniczej przy Państwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie – echa epoki realnego socjalizmu (76.62 kB)
Marek Graniczny, Halina Urban

 

ARTYKUŁY POLEMICZNE

 

428

pdf  Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – „Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” PIG-PIB, Warszawa 2011 (54.89 kB)
Henryk Banaszuk

 

430

pdf  Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011” (61.13 kB)
Andrzej Ber, Tomasz Krzywicki, Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Barbara Woronko

 

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

 

GEOLOGIA STRUKTURALNA
432

pdf  Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach (2.09 MB)
Edyta Jurewicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

MINERALOGIA
442

pdf  Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie) (803.88 kB)
Rafał Siuda

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

450

pdf  Wskazówki dla Autorów (35.86 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (239.66 kB)