Przegląd Geologiczny (2012-07) tom 60

pg okl 1 2012 07pg okl 4 2012 07

 

CO W PRASIE PISZCZY

353

pdf  Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii – maj 2012 (46.58 kB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

355

pdf  Przegląd ważniejszych wydarzeń (48.45 kB)
Barbara Żbikowska

 

NASI W FILADELFII

358

pdf  Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi (86.66 kB)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc,
Jerzy Małecki, Katarzyna Narkiewicz

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

362

pdf  X Konferencja z cyklu Kopaliny Towarzyszące i Złoża Antropogeniczne (68.97 kB)
Grażyna Ślusarczyk, Marek Waldemar Jończyk

 

POŻEGNANIA

363

pdf  Nonna Bakun-Czubarow (1937–2012) (63.92 kB)
Andrzej Wilamowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

365

pdf  Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (56.16 kB)
Jerzy Zagórski

 

GAWĘDY O KAMIENIU

368

pdf  Przydrożne kapliczki piaskowcowe z południowej części Krakowa (775.57 kB)
Marek Rembiś, Marcin Sowa, Anna Uhryńska

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

HISTORIA GEOLOGII
372

pdf  Pierwsza osiemnastowieczna propozycja nauczania nauk geologicznych w Polsce – zapomniany epizod próby reformy szkolnictwa w latach 1766–1768 (151.71 kB)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski

 

KOMUNIKATY NAUKOWE

PALEONTOLOGIA
375

pdf  Polskie Solnhofen (1.39 MB)
Adrian Kin, Błażej Błażejowski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA
380

pdf  Wpływ regulacji koryta na warunki sedymentacji osadów na równinie zalewowej dolnego Dunajca (233.24 kB)
Maciej Liro

 

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

SEDYMENTOLOGIA
387

pdf  Jakie cechy litologiczne warto kodować, a jakie nie? (618.76 kB)
Tomasz Zieliński, Małgorzata Pisarska-Jamroży

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

398

pdf  Wskazówki dla Autorów (35.74 kB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf  Polecane publikacje (3.56 MB)