Przegląd Geologiczny (2015-08) tom 63

pg okl 1 2015 08pg okl 4 2015 08

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

437
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

439
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (58 KB)
Maja Kowalska

 

WYDARZENIA

 

443
pdf Wystawa: „Blask kamieni. Okazy mineralogiczne i kamienie ozdobne w sztuce” – Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 17.04–30.08.2015 (228 KB)
Klementyna Ochniak-Dudek

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

446
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54 KB)
Jerzy Zagórski

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

449
pdf Ciśnienie hydrostatyczne w oceanach przyczyną dryfu płyt tektonicznych i przyczyną trzęsień Ziemi? Hipoteza klinów hydrostatycznych (258 KB)
Stefan Wyciszczok

 

BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XX KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE

 

454
pdf „Kamień w złożu, architekturze i krajobrazie” – Kielce, 10.04.2015 (89 KB)
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk, Janina Wiszniewska

 

455
pdf Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny (1.26 MB)
Maria Górska-Zabielska

 

464
pdf Zbiorniki wodne w kamieniołomach jako nowy element krajobrazu (554 KB)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska

 

470
pdf Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych na przykładzie wybranych geostanowisk Wzgórz Chęcińskich – stan aktualny i perspektywy rozwoju (574 KB)
Grzegorz Pabian

 

475
pdf Tradycje poszukiwań i wykorzystania surowców mineralnych na Ponidziu (1.12 MB)
Jan Urban, Jerzy Gągol

 

485
pdf Surowce skalne w murach klasztoru na Łysej Górze – walory edukacyjne i estetyczne – propozycja wycieczki geologicznej (3.53 MB)
Zbigniew Szczepanik

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

500
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (40 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf GEOBRUGG – TECCOSYSTEM (2.69 MB)

 

pdf XVII Symozjum
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII (333 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (183 KB)

 

SPROSTOWANIE

 

pdf Sprostowanie (34 KB)