Przegląd Geologiczny (2016-01) tom 64

pg okl 1i4 2016 01

 

5
pdf Recenzenci 2015 (22 KB)
Redakcja

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

7
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

9
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (45 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

11
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53 KB)
Jerzy Zagórski

 

BLOK ARTYKUŁÓW
– KLIMATY KENOZOIKU

Artykuły pod redakcją
Jacka Grabowskiego

 

14
pdf 66 milionów lat historii klimatu (34 KB)
Jacek Grabowski

 

15
pdf Paleogen i neogen – czas dynamicznych zmian klimatycznych (1.48 MB)
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński

 

26
pdf Przyczyny i mechanizmy zmian klimatu w plejstocenie – state of art (883 KB)
Anna Hrynowiecka

 

35
pdf Czynniki zmian klimatycznych w środkowym i górnym plejstocenie – ich zapis geologiczny w osadach Oceanu Południowego oraz rdzeniach lodowych (695 KB)
Bartosz Kotrys

 

43
pdf Zmiany klimatu w plejstocenie w świetle danych palinologicznych (378 KB)
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter

 

49
pdf Przemiany klimatyczno-środowiskowe w późnym glacjale i holocenie na podstawie badań zespołów malakofauny i małżoraczków na obszarze południowego Bałtyku: wpływ na ówczesne biocenozy (1.38 MB)
Jarmila Krzymińska, Radosław Pikies, Piotr Przezdziecki

 

59
pdf Zmiany klimatu w holocenie (402 KB)
Leszek Marks

 

66
pdf Globalne ocieplenie jako fenomen kulturowy (55 KB)
Mirosław Rutkowski

 

2
pdf Fragmenty roślin lasu eoceńskiego w bursztynie bałtyckim (179 KB)

 

71
pdf Palinomorfy i osady fitogeniczne miocenu środkowego (226 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf Wystawa fotografii Krzysztofa Machowskiego
DZIEDZICTWO ŚWIATOWEJ KULTURY.
RYŻOWE TARASY W CHINACH
5.01.–26.02.2016 (35 KB)

 

pdf II Ogólnopolskie Sympozjum
Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (91 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (446 KB)