Przegląd Geologiczny (2016-04) tom 64

pg okl 1 2016 04pg okl 4 2016 04

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

202
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (44 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

204
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (44 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

206
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (53 KB)
Jerzy Zagórski

 

Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

 

209
pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2015 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych (40 KB)
Andrzej Konon

 

RECENZJE

 

211
pdf Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz & Halina Urban – Józef Morozewicz. Pierwszy Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego
Józef Morozewicz. (68 KB)

Włodzimierz Mizerski

 

LISTY DO REDAKCJI

 

213
pdf W sprawie odkrycia złoża rud miedzi w monoklinie przedsudeckiej (30 KB)
Michał P. Mierzejewski

 

POŻEGNANIA

 

214
pdf Jerzy Fedak 1931–2015 (46 KB)
Halina Urban

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

215
pdf Trudna przyszłość KGHM Polska Miedź S.A. (51 KB)
Adam Maksymowicz

 

BLOK ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z II OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM GEOINTERDYSCYPLINARNYCH METOD BADAWCZYCH
7–8 kwietnia 2016, Warszawa
Artykuły pod redakcją Sebastiana Kowalczyka i Alicji Bobrowskiej

 

218
pdf Geointerdyscyplinarne metody badawcze – teraźniejszość a oczekiwania (36 KB)
Sebastian Kowalczyk, Alicja Bobrowska

 

219
pdf Numeryczna analiza wpływu budowy metra na środowisko zurbanizowane – przykład z Doliny Wisły w Warszawie (2.04 MB)
Łukasz Kaczmarek, Paweł Popielski

 

230
pdf Ocena wpływu budowy geologicznej na wyniki numerycznego modelowania przemieszczeń ścian i dna wykopu w świetle danych pomiarowych ze stacji A14 I linii metra w Warszawie (998 KB)
Paweł Popielski, Adam Kasprzak, Błażej Smoliński

 

238
pdf Rola obrazowania elektrooporowego w uszczegółowieniu skomplikowanej budowy geologicznej wzgórza Morasko w Poznaniu (869 KB)
Grzegorz Pacanowski, Marta Sokołowska, Radosław Mieszkowski

 

245
pdf Analiza możliwości zastosowania metody tomografii elektrooporowej (ERT) do rozpoznania miąższości pokrywy laterytowej (2.14 MB)
Grzegorz Pacanowski, Paweł Czarniak, Arkadiusz Piechota, Radosław Mieszkowski

 

254
pdf Analiza porównawcza wytrzymałości rezydualnej powierzchni pozniszczeniowych na przykładzie wybranych struktur geometrycznych (1.32 MB)
Andrzej Domonik, Przemysław Wilczyński

 

262
pdf Wpływ uwarunkowań geośrodowiskowych i antropogenicznych na obecność historycznych zanieczyszczeń w podłożu klasztoru ss. Bernardynek w Krakowie (1.72 MB)
Marta Wardas-Lasoń

 

pdf SPONSORZY (579 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf Jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego
na Wydziale Geologii (601 KB)

 

pdf Rock on with MTS (3.77 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (912 KB)