Przegląd Geologiczny (2016-08) tom 64

pg okl 1i4 2016 08

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

521
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (47 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

523
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (40 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

525
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (55 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

528
pdf 60 lat Instytutu Nauk Geologicznych PAN (1956–2016) (308 KB)
Andrzej Żelaźniewicz

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

536
pdf I Warsztaty naukowe pt. „Dziedzictwo i historia górnictwa” (33 KB)
Paweł P. Zagożdżon

 

POŻEGNANIA

 

537
pdf Eugenia Zimoch 1920–2016 (52 KB)
Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

539
pdf Geopark Papuk w Chorwacji (2.30 MB)
Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

HYDROGEOLOGIA
545
pdf Średni czas pobytu wód podziemnych w zlewniach Wisły i Narwi na podstawie oznaczeń trytu (447 KB)
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski

 

GEOLOGIA REGIONALNA
552
pdf Czwartorzęd Zatoki Pomorskiej i perspektywy surowcowe (1.48 MB)
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński, Dorota Kaulbarsz, Urszula Pączek, Piotr Przezdziecki, Izabela Bojakowska, Dorota Koszka-Maroń, Justyna Relisko-Rybak, Szymon Uścinowicz

 

PALEONTOLOGIA
562
pdf Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa) (636 KB)
Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski, Marcin Krystek

 

570
pdf Klasyczne stanowiska paleontologiczne górnej kredy zachodniej Ukrainy: historia badań oraz biostratygrafia (736 KB)
Marcin Machalski, Oksana Malchyk

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

577
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf Wystawa „Nasze spotkania z przyrodą” (32 KB)

 

pdf Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk (263 KB)