Przegląd Geologiczny (2016-11) tom 64

pg okl 1 2016 11pg okl 4 2016 11

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

869
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

871
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (40 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

873
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (58 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

876
pdf „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr” – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 9 listopada – 30 grudnia 2016 (236 KB)
Marek Wierzbicki

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

877
pdf 3. Polski Kongres Geologiczny – Wrocław, 14–18.09.2016 (39 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

879
pdf XIV Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2016 (39 KB)
Jerzy Zagórski

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

881
pdf Profesor Bohdan Świderski – niestrudzony badacz tektoniki Karpat (503 KB)
Jerzy B. Miecznik

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

889
pdf Ekspedycja IODP 360: pierwszy etap odwiertu do płaszcza Ziemi (597 KB)
Jakub Ciążela, Henry J.B. Dick, Chris MacLeod, Peter Blum, Naukowcy Ekspedycji 360

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOCHRONOLOGIA
896
pdf W poszukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze (1.88 MB)
Monika A. Kusiak, Anna Sałacińska

 

GEOLOGIA ŚRODOWISKOWA
902
pdf Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w środowiskach powierzchniowych litosfery (156 KB)
Paweł Kwecko

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
918
pdf Weryfikacja wytycznych normowych dotyczących oznaczania zawartości części organicznych w gruntach organicznych metodą strat masy przy prażeniu (453 KB)
Mateusz Marut, Grzegorz Straż

 

HYDROGEOLOGIA
925
pdf Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na Ukrainie w obwodach Charkowskim i Donieckim w kontekście rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego regionu do 2040 r. (63 KB)
Kateryna Sheptak, Ivan Karpenko, Dmytro Seredynskyy

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

929
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII
INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (621 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (127 KB)