Przegląd Geologiczny (2016-12) tom 64

pg okl 1 2016 12pg okl 4 2016 12

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

938
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

940
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (42 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

942
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (59 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

946
pdf Jak popularyzujemy geologię – tegoroczne terenowe inicjatywy edukacyjno-geoturystyczne Muzeum Geologicznego PIG-PIB (82 KB)
Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak

 

948
pdf Wystawa fotografii Mikołaja Zapalskiego „Od gąbek do nosaczy – przyrodnicza podróż przez Archipelag Malajski”w Muzeum Geologicznym im. S. Thugutta w Warszawie (60 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

RECENZJE

 

949
pdf Planeta Ziemia w dawnych epokach. Oddziały paleozoiku. Dewon i karbon (83 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

BLOK ARTYKUŁÓW –
NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY WĘGLOWODOROWE
BASENÓW BAŁTYCKO-PODLASKO-LUBELSKIEGO
ORAZ KARBOŃSKIEGO SW POLSKI
Artykuły pod redakcją Teresy Podhalańskiej

 

951
pdf Perspektywy występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – słowo wstępne (162 KB)
Teresa Podhalańska

 

953
pdf Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce – nowe wyniki oraz dalsze kierunki badań (2.15 MB)
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin

 

963
pdf Petrografia i mineralogia łupków niższego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego oraz piaskowców karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej (587 KB)
Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska

 

968
pdf Litofacje formacji perspektywicznych dla gazu i ropy w łupkach w utworach ordowiku i syluru na obszarze bałtyckim i podlasko-lubelskim (529 KB)
Anna Feldman-Olszewska, Joanna Roszkowska-Remin

 

976
pdf Interpretacja i wizualizacja danych otworowych w utworach niższego paleozoiku obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego i karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej (1.93 MB)
Michał G. Roman

 

982
pdf Charakterystyka petrofizyczno-mineralogiczna wyznaczonych perspektywicznych kompleksów węglowodorowych na podstawie wybranych wyników badań laboratoryjnych (73 KB)
Ireneusz Dyrka

 

987
pdf Metodyka wyznaczania zawartości substancji organicznej w utworach niższego paleozoiku i karbonu dla archiwalnych otworów wiertniczych (967 KB)
Irena Gąsior, Rafał Skupio, Marek Dohnalik

 

995
pdf Materia organiczna łupków kambru, ordowiku i syluru w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim Polski (775 KB)
Przemysław Karcz, Marcin Janas

 

1000
pdf Rozpoznanie petrologiczne i dojrzałość termiczna materii organicznej w utworach kambru, ordowiku i syluru na obszarach bałtyckim oraz podlasko-lubelskim (675 KB)
Izabela Grotek

 

1005
pdf Rozpoznanie petrologiczne rozproszonej materii organicznej skał karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej (130 KB)
Grzegorz J. Nowak

 

1008
pdf Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań (2.66 MB)
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin, Ireneusz Dyrka, Anna Feldman-Olszewska, Andrzej Głuszyński, Izabella Grotek, Marcin Janas, Przemysław Karcz, Grzegorz Nowak, Jolanta Pacześna, Michał Roman, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska, Katarzyna Sobień

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
1023
pdf Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim (2.98 MB)
Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Ryszard Habryn

 

HYDROGEOLOGIA
1034
pdf Podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne oraz możliwości wykorzystania samoczynnie koagulujących brunatnych wód poziomu mioceńskiego z regionu Wielkopolski (1.44 MB)
Michał Drobnik, Teresa Latour

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
1040
pdf Zastosowanie wysokorozdzielczych, wielospektralnych zdjęć satelitarnych (VHR) do identyfikacji wybranych form rzeźby równi zalewowej (2.86 MB)
Piotr Ostrowski, Tomasz Falkowski

 

1048
pdf SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2016 (59 KB)

 

1056
pdf Powierzchnie nieciągłości sedymentacyjnych w utworach ordowiku kratonu wschodnioeuropejskiego (2.31 MB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf SHRIMP IIe/MC (2.66 MB)

 

pdf POLSKA NAGRODA
INTELIGENTNEGO ROZWOJU 2016 (491 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (374 KB)

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

 

pdf Życzenia Świąteczne i Noworoczne (1000 KB)