Przegląd Geologiczny (2017-01) tom 65

pg okl 1 2017 01pg okl 4 2017 01

 

5
pdf Recenzenci 2016 (21 KB)
Redakcja

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

7

pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (47 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

9
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (40 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

11
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (62 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

15
pdf Wystawa w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach – Ekomuzeum im. Jana Pazdura – przykład właściwej popularyzacji geologii (905 KB)
Włodzimierz Mizerski, Piotr Szrek

 

17
pdf „Wulkany błotne w Azerbejdżanie” – wystawa fotografii Marii Różańskiej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 20 stycznia – 16 lutego 2017 (152 KB)
Ryszard Szczęsny

 

RECENZJE

 

18
pdf Dąbrowska K. & Guzik K. – Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona (101 KB)
Włodzimierz Mizerski

 

19
pdf Jach R., Rychliński T. & Uchman A. – Skały osadowe Tatr (85 KB)
Jerzy Lefeld

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

21
pdf KGHM: ziemia się trzęsie... (44 KB)
Adam Maksymowicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

HYDROGEOLOGIA
23
pdf Występowanie i reżim źródeł szczaw i wód kwasowęglowych w zlewni górnej Muszynki (557 KB)
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska, Marek Wcisło

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
32
pdf Właściwości mechaniczne iłów zastoiskowych z Wierzbicy k. Serocka w świetle wybranych polowych badań geologiczno-inżynierskich (1.74 MB)
Piotr Zawrzykraj

 

GEOZAGROŻENIA
44
pdf Zapis typu ruchu osuwiska w rzeźbie terenu i jego obraz na wysokorozdzielczych numerycznych modelach terenu (NMT) na przykładzie wybranych osuwisk ze wschodniej części Beskidu Niskiego (Karpaty zewnętrzne, Polska) (1.59 MB)
Jarosław Kaczorowski

 

PALEONTOLOGIA
53
pdf Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym (2.51 MB)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Kamilla Pawłowska, Marcin Żarski, Jan Urban

 

OGŁOSZENIA

 
pdf XVIII Sympozjum
Współczesne Problemy Hydrogeologii (WPH) 2017 (32 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (145 KB)