Recenzenci w 2022 r.

RECENZENCI ARTYKUŁÓW W 2022 r.

 

Marek Cała
Wojciech Ciężkowski
Paweł Dobak
Dariusz Dobrzyński
Przemysław Drzewicz
Jan Dzierżek
Lucyna Florkowska
Zbigniew Frankowski
Przemysław Gedl
Jacek Grabowski
Piotr Gunia
Katarzyna Guzik
Grzegorz Jóźków
Krzysztof Jóźwiak
Maria Karpińska
Łukasz Karwowski
Alicja Kot-Niewiadomska
Małgorzata Kozłowska
Artur Krawczyk
Arkadiusz Krawiec
Barbara Kremer
Mariusz Krzak
Piotr Krzywiec
Izabela Laskowicz
Aleksander Lipiński
Anna Mader
Włodzimierz Margielewski
Edyta Majer
Leszek Marks
Jerzy Bartłomiej
Miecznik Piotr
Migoń Katarzyna
Mikocka-Rachubowa
Włodzimierz Mizerski
Jacek Motyka
Marek Mróz
Andrzej Muszyński
Jerzy Nita
Jolanta Pacześna
Andrzej Paulo
Maciej Pawlikowski
Zbigniew Perski
Grzegorz Pieńkowski
Elżbieta Pietrzyk-Sokólska
Izabela Ploch
Adam Porowski
Jan Przybyłek
Barbara Radwanek-Bąk
Agnieszka Rajwa-Kuglewicz
Lidia Razowska-Jaworek
Zofia Rączkowska
Wojciech Rączkowski
Andrzej Sadurski
Tomasz Salamon
Rafał Sikora
Jacek Skłodzień
Janusz Skoczylas
Józef Skrabski
Andrzej Solecki
Stanisław Staśko
Krzysztof Szamałek
Zbigniew Szczepanik
Jacek Szczepiński
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Jan Urban
Natalia Walczak Katarzyna Wątor
Jędrzej Wierzbicki
Stanisław Wołkowicz
Antoni Wójcik
Patrycja Wójcik-Tabol
Lesław Zabuski

Wszystkim Recenzentom, którzy w 2022 r. poświęcili swój cenny czas, by rzetelnie ocenić prace złożone do druku w Przeglądzie Geologicznym, a także naszym drogim Autorom, Czytelnikom i Redaktorom Działowym, składamy serdeczne podziękowania za owocną współpracę i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Redakcja