Recenzenci w 2023 r.

RECENZENCI ARTYKUŁÓW W 2023 r.

 Anna Aksamitowska
Marek Awdankiewicz
Marek Barański
Maciej Bąbel
Julita Biernacka
Przemysław Bokwa
Jan Bromowicz
Zbigniew Buczek
Sebastian Buczyński
Krzysztof Bukowski
Tomasz Burchard
Jakub Ciążela
Wojciech Ciężkowski
Paweł Dobak
Magdalena Dumańska-Słowik
Jan Dzierżek
Jerzy Firlej
Katarzyna Guzik
Anna Hrynowiecka
Elżbieta Hycnar
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
Łukasz Karwowski
Józef Kirejczyk
Marek Korzec
Arkadiusz Krawiec
Paweł Król
Łukasz Kruszewski
Leszek Krzemiński
Grzegorz Leśniak
Aleksander Lipiński
Anna Mader
Leszek Marks
Michał Marzec
Maciej Mazurkiewicz
Jerzy B. Miecznik
Zdzisław Migaszewski
Piotr Migoń
Stanisław Mikulski
Andrzej Muszyński
Jerzy Nawrocki
Grzegorz Nowak
Krzysztof Nowak
Monika Nowak
Dariusz Obracaj
Bartłomiej Olek
Tadeusz Peryt
Adam Piestrzyński
Jan Prażak
Bogusław Przybylski
Jan Przybyłek
Grzegorz Racki
Barbara Radwanek-Bąk
Urszula Radwańska
Tadeusz Ratajczak
Lidia Razowska-Jaworek
Andrzej Rembalski
Małgorzata Roman
Andrzej Sadurski
Tomasz Salamon
Zbigniew Sawłowicz
Rafał Siuda
Tomasz Skawiński
Janusz Skoczylas
Piotr Such
Krzysztof Szamałek
Krzysztof Szopa
Marzena Szostakiewicz-Hołownia
Piotr Szrek
Anna Świerczewska
Sławomir Terpiłowski
Wiesław Trela
Jan Urban
Grzegorz Uścinowicz
Szymon Uścinowicz
Hubert Wierzbowski
Tomasz Wojciechowski
Andrzej Wolniewicz
Stanisław Wołkowicz
Małgorzata Woźnicka
Adam Wójcik-Łużycki
Sławomir Zabawa
Anna Żylińska

Wszystkim Recenzentom, którzy w 2023 r. poświęcili swój cenny czas,
by rzetelnie ocenić prace złożone do druku w Przeglądzie Geologicznym,
a także naszym drogim Autorom, Czytelnikom i Redaktorom Działowym,
składamy serdeczne podziękowania za owocną współpracę
i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Redakcja