Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego (2018)

zasady2018Autorzy: E. Majer , M. Sokołowska , Z. Frankowski , M. Barański ,
Z. Bestyński , S. Ostrowski , A. Pasieczna , P. Pietrzykowski ,
M. Przyłucka , O. Błachnio , M. ­Chada , P. Czarniak , E. Dziekan-Kamińska , M. Jaros , M. Judkowiak , A. Łukawska , K. Majer , G. Pacanowski , A. Piechota , A. Roguski , G. Ryżyński , I. Samel , J. Sokołowski , M. Szabłowska , M. Szlasa

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2018

ISBN 978-83-7863-774-5

    Wydana książka stanowi dawno oczekiwaną pozycję literatury, która wprowadza wymagania Eurokodu 7 do praktyki dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. To rodzaj przewodnika ze zbiorem norm postępowania ustalonych na mocy przepisów oraz dobrych praktyk wynikających z doświadczenia autorów. „Zasady…” wychodzą naprzeciw nowym trendom w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, wskazują na konieczność stosowania nowoczesnych technik badawczych oraz technologii i systemów, takich jak: BIM, CIM, GIS. 

Dostęp do publikacji: Zasady...

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.