okladka zasady podziemne

Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania

Pod redakcją merytoryczną Edyty MAJER i Marty SOKOŁOWSKIEJ

Autorzy: Edyta MAJER1, Marta SOKOŁOWSKA1, Zbigniew FRANKOWSKI1, Marta ADAMUSZEK1, Grzegorz CZAPOWSKI1, Joanna FAJFER1, Marek JAROSIŃSKI1, Krzysztof MAJER1, Monika SZABŁOWSKA1, Izabela SAMEL1, Adam WÓJCICKI1, Sławomir MAZUREK1, Joanna ROSZKOWSKA-REMIN1, Michał CYGLICKI1, Waldemar KORZENIOWSKI2, Dominik ŁUKASIAK3, Ewa JAGODA1

1Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; 2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 3 Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii; 4 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.5 Fińska Służba Geologiczna (Geological Survey of Finland)

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2023

ISBN 978-83-67567-41-1

Poradnik stanowi zbiór informacji i zaleceń w zakresie dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania, z wyłączeniem odpadów promieniotwórczych. Adresowany jest przede wszystkim do geologów inżynierskich, projektantów, inwestorów oraz przedstawicieli administracji geologicznej. To rodzaj przewodnika określającego, w jaki sposób powinno się ustalać warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby obiektów podziemnego magazynowania i składowania, a także co powinny zawierać dokumentacje geologiczno-inżynierskie opracowywane dla tego typu obiektów w odniesieniu do obowiązujących przepisów i zaleceń branżowych.

Dostęp do publikacji: https://geoportal.pgi.gov.pl/atlasy_gi/publikacje 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej