ca mg groundwaterCALCIUM AND MAGNESIUM IN GROUNDWATER – OCCURRENCE AND SIGNIFICANCE FOR HUMAN HEALTH

Wapń i magnez w wodach podziemnych – występowanie i znaczenie dla zdrowia

Redaktor: Lidia RAZOWSKA-JAWOREK

CRC PRESS, UK 2014

ISBN 9781138000322

 

Na rynku ukazała się książka „Calcium and magnesium in groundwater. Occurrence and significance for human health” pod redakcją  dr Lidii Razowskiej-Jaworek, wydana nakładem CRC PRESS, jednego z największych wydawnictw na świecie, należącego do grupy Taylor&Francis. Jest to pierwsza multidyscyplinarna pozycja poświęcona roli wód podziemnych jako istotnego źródła wapnia i magnezu, a zarazem kluczowemu znaczeniu tych pierwiastków dla zdrowia. Skierowana jest do szerokiego grona czytelników - zarówno profesjonalistów: geologów, hydrogeologów, chemików, lekarzy medycyny, dietetyków, jak i nieprofesjonalistów zainteresowanych zdrowym trybem życia.

Głównym celem książki jest przedstawienie wyników badań nad wapniem i magnezem w wodach podziemnych oraz ich znaczeniem dla zdrowia. Większość publikacji z dziedziny hydrochemii koncentruje się głównie na tych składnikach, które powodują pogorszenie jakości wody. Wapń i magnez mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia, a ich niewystarczające spożycie wpływa na pogorszenie jego stanu. Poszczególne rozdziały książki są napisane przez hydrogeologów i hydrochemików oraz lekarzy medycyny i przedstawiają m.in.: metody badań wapnia i magnezu w wodach podziemnych, ich występowanie i zachowanie w różnych środowiskach hydrogeologicznych, zawartość wapnia i magnezu w butelkowanych wodach mineralnych oraz znaczenie tych pierwiastków dla zdrowia ludzkiego.