bilans wodnogospodarczy odryBILANS WODNOGOSPODARCZY WÓD PODZIEMNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁYWAŃ Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI W POLSKIEJ CZĘŚCI DORZECZA ODRY

 

Autorzy: Elżbieta PRZYTUŁA, Sławomir Filar, Grzegorz Mordzonek

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2013

ISBN 978-83-7863-252-8

 

 

Publikacja, wydana w serii Informator państwowej służby hydrogeologicznej, jest drugą częścią cyklu prezentującego wyniki prac prowadzonych przez PSH w ramach zadania „Ustalenie możliwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych i przeprowadzenie bilansu wodnogospodarczego z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi”. Pierwsza część, wydana na początku 2012 roku, odnosiła się do dorzecza Wisły wraz z Żuławami Wiślanymi, zlewni rzek Przymorza Wschodniego – Redy, Łeby, Łupawy i Słupi oraz Pasłęki – zlewni Zalewu Wiślanego. W drugiej natomiast przedstawiono syntetyczne wyniki prowadzonych prac dotyczących ustalenia możliwych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych i przeprowadzenia bilansu wodno-gospodarczego dla polskiej części dorzecza Odry wraz ze zlewniami rzek Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego. Ostatnia, trzecia część cyklu będzie dotyczyć polskich fragmentów dorzeczy Niemna, Pregoły, Jarftu, Dunaju, Łaby, Dniestru, Świeżej i Ücker. Obszary dorzeczy zdefiniowano zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.


W niniejszej części cyklu przypomniano definicje podstawowych pojęć użytych w opracowaniu. Zagadnienia metodyczne ustalania bilansu wodno-gospodarczego wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi opisano szczegółowo w części pierwszej.

 
pdf  Pełna wersja (13.21 MB)