GEOCHEMIA OSADÓW POWIERZCHNIOWYCH MORZA BAŁTYCKIEGO/
GEOCHEMISTRY OF BALTIC SEA SURFACE SEDIMENTS

Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego - wersja polskaGeochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego - wersja angielskaRedakcja naukowa: Szymon UŚCINOWICZ

Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy
Warszawa 2011

Wydanie polskojęzyczne
ISBN 978-83-7538-813-8

Wydanie angielskojęzyczne
ISBN 978-83-7538-814-5

 

Książka „Geochemia osadów powierzchniowych Morza Bałtyckiego” jest skierowana zarówno do specjalistów zajmujących się Morzem Bałtyckim, jak również do szerokiego grona czytelników interesujących się naukami o Ziemi.

 

Zawiera omówienie składu chemicznego osadów i zmian, jakie zaszły w ostatnim stuleciu w Morzu Bałtyckim, a także wszechstronną analizę procesów i wzajemnych relacji pomiędzy różnymi częściami składowymi środowiska morskiego: wodami, osadami i organizmami bytującymi na dnie.

 

Geochemia osadów morskich jest dziedziną wyjątkową, łączącą wiele dyscyplin nauki, m.in. sedymentologię, mineralogię, chemię, biologię i oceanografię. Dlatego też dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin – geologów, oceanografów i geochemików – możliwa stała się synteza polskich osiągnięć w badaniach osadów Morza Bałtyckiego, przedstawiona na szerokim tle prac badawczych naukowców z innych krajów nadbałtyckich.

 

Książka jest bogato ilustrowana, co ułatwia czytelnikowi zrozumienie skomplikowanych zjawisk zachodzących w środowisku morskim.

 

Książka ukazała się w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.