GOLD IN POLAND
Seria AM monograph, tom 2


Książka Gold in PolandRedakcja naukowa: Andrzej KOZŁOWSKI, Stanisław Z. MIKULSKI

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011

ISBN 978-83-932617-9-6

W monografii pt. „Gold in Poland”, wydanej w serii AM Monograph, zaprezentowano 20 artykułów dotyczących różnych aspektów wystąpień złóż złota oraz jego mineralizacji na obszarze Polski. W pracy zamieszczono zarówno artykuły syntetyczne poruszające zagadnienie metalogenezy złota, jak również artykuły prezentujące bardzo liczne, dotychczas niepublikowane wyniki najnowszych badań. Przedstawiono obszary perspektywiczne dla wystąpień złóż złota w Polsce, szczegółowe dane odnośnie jego koncentracji w różnych jednostkach geologicznych, a także jego typowe paragenezy mineralne. Przybliżono także czytelnikom ponad 1000-letnią historię poszukiwań i wydobycia złota na obecnym obszarze Polski.

Redaktorzy naukowi tomu mają nadzieję, że zawarte w monografii artykuły umożliwią podjęcie nowych prac poszukiwawczo-badawczych mających na celu rozpoznanie złóż złota na obszarze Polski.