SCHEMATYZACJA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH NA POTRZEBY NUMERYCZNEGO MODELOWANIA PRZEPŁYWU W JCWPd

Schematyzacja warunków hydrogeologicznychRedakcja naukowa: Janusz MICHALAK,  Marek NAWALANY, Andrzej SADURSKI

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2011

ISBN 978-83-7538-809-1

 

 

 

 

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój metod analizy stanów systemów hydrogeologicznych jest możliwy głównie dzięki zastosowaniu cyfrowego zapisu danych geoprzestrzennych, opisujących te systemy. Stosowane od lat metody modelowania przepływu wód podziemnych zyskały dzięki temu nowy wymiar, wyrażający się złożonością i szczegółowością budowanych modeli.

 

Obecnie kluczowym problemem w tych zagadnieniach jest opracowanie metodyki konstruowania cyfrowych schematów warunków hydrogeologicznych z wykorzystaniem hydrogeologicznych danych geoprzestrzennych na potrzeby numerycznych modeli pola filtracji wód podziemnych. Takie podejście eliminuje ostatnie, „papierowe” – nie-cyfrowe ogniwo łańcucha przetwarzania danych hydrogeologicznych w informację, a następnie w wiedzę: od hydrogeologicznych danych geoprzestrzennych w formie cyfrowej, poprzez komputerowo opracowane schematy warunków w postaci cyfrowej do numerycznych symulacji stanów systemów hydrogeologicznych, których wyniki również mają formę cyfrową.

 

Przedstawiany tu kolejny już Informator państwowej służby hydrogeologicznej zawiera szczegółowe założenia metodyczne z zakresu tej problematyki, ukierunkowane głównie na badanie stanu ilościowego i jakościowego jednolitych części wód podziemnych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej i z uwzględnieniem  technologii geoinformatycznych, określonych przez implementowaną obecnie Dyrektywę INSPIRE.


pdf  Schematyzacja warunków hydrogeologicznych (PEŁEN TEKST) (5.88 MB)