ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

ok zasady sporz dokument geol inzAutorzy: Józef BAŻYŃSKI, Andrzej DRĄGOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYŃSKI,  Stanisław RYBICKI, Lech WYSOKIŃSKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1999
ISBN 83-86986-42-5

 

 

 

W poradniku przedstawiono zasady wykonywania robót geologicznych, przeprowadzania badań oraz sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w nawiązaniu do rozwiązań określonych w prawie geologicznym i górniczym i odpowiednich rozporządzeniach. Celem poradnika jest ujednolicenie zasad dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Przedstawiono w nim zasady projektowania badań geologiczno-inżynierskich, sposoby wykonania robót geologicznych i badań geologiczno-inżynierskich, w tym terenowych, laboratoryjnych, kameralnych i specjalistycznych z uwzględnieniem poszczególnych typów budownictwa.


Poradnik metodyczny jest przeznaczony dla geologów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, pracowników uczelni wyższych i innych instytucji prowadzących prace, badania i szkolenie w zakresie geologii inżynierskiej.


Poradnik metodyczny składa się z 4 części:

  1. Zasady projektowania prac geologiczno-inżynierskich.
  2. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
  3. Badania na obszarach działania procesów geodynamicznych.
  4. Badania specyficzne dla różnych rodzajów budownictwa.

 

pdf  Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich (PEŁEN TEKST) (3.51 MB)