INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA MAPY WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH W SKALI 1:10 000 I WIĘKSZEJ DLA POTRZEB PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH

Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno inżynierskich

Autorzy: Józef BAŻYŃSKI, Andrzej DRĄGOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYŃSKI, Piotr LEMIESZEK, Tomasz NAŁĘCZ, Jacek TARWACKI, Rafał ZAWADZKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 1999
ISBN 83-86986-41-7

 

 

 

Praca finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska.


Instrukcja dotyczy metodyki i procedur cyfrowego sporządzania map geologiczno-inżynierskich. Tekst instrukcji składa się z rozdziałów i paragrafów oraz 6 załączników. W poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia: dane wyjściowe, Tematyczny System Informacji Regionalnej (TSIR), dokładność mapy, wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych, wizję terenu, prace terenowe (kartowanie geologiczno-inżynierskie, pomiary poziomu wód gruntowych, wyrobiska badawcze, badania geofizyczne, badania in situ, pobieranie próbek gruntu i wody), badania laboratoryjne próbek gruntu i wody, modułowy układ treści map (moduły: infrastruktury, sozologiczny, geologiczno-inżynierski), oprogramowanie i wymagania sprzętowe, aktualizację danych oraz wizualizację opracowania w gminach.

 

pdf  Instrukcja sporządzania mapy (PEŁEN TEKST) (437.09 kB)