ZASADY DOKUMENTOWANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH DLA CELÓW LIKWIDACJI KOPALŃ

zasady dokumentowania warunków geol.-inż. dla celów likwidacji kopalń Autorzy:
Paweł DOBAK, Andrzej DRĄGOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Adam FROLIK, Ryszard KACZYŃSKI, Andrzej KOTYRBA, Joanna PINIŃSKA, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK

Współpraca: Krzysztof CABALSKI, Kazmierz KRAUŻLIS, Beata ŁUCZAK-WILAMOWSKA, Paweł ŁUKASZEWSKI, Michał RADZIKOWSKI

Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2009
ISBN 978-83-60117-86-6

 

Opracowanie zostało zamówione przez Ministra Środowiska i zrealizowane przez: Akademię Górniczo-Hutniczą, Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Opracowanie ma charakter poradnika metodycznego. Jest przeznaczone dla przedsiębiorstw geologicznych, przedsiębiorstw górniczych pozostających w stanie likwidacji, urzędów górniczych, urzędów gminnych oraz innych zainteresowanych jednostek i instytucji administracji publicznej jako materiał metodyczny dla oceny geologiczno-inżynierskich uwarunkowań prac likwidacyjnych i zagospodarowania terenów likwidowanych i zlikwidowanych zakładów górniczych.


Zasady opracowano na podstawie doświadczeń związanych z warunkami likwidowania wybranych kopalń:

  • podziemnych węgla kamiennego,
  • odkrywkowych węgla brunatnego i siarki,
  • otworowych siarki.

Wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu mogą być również wykorzystywane, w zależności od potrzeb, przy dokumentowaniu związanym z likwidacją kopalń innych złóż.

pdf  Zasady dokumentowania warunków geologicznych dla celów likwidacji kopalń (PEŁEN TEKST) (445.05 kB)