INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY TERENÓW ZDEGRADOWANYCH I PODWYŻSZONEGO ZAGROŻENIA NATURALNEGO 1:10 000

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanychAutorzy
: Małgorzata SIKORSKA-MAYKOWSKA, Dariusz GRABOWSKI, Paweł LEWANDOWSKI, Anna GABRYŚ-GODLEWSKA, Bogusław BĄK, Robert FORMOWICZ, Jacek KOŹMA, Teresa MROZEK, Albin ZDANOWSKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2007

 

 

 

Publikacja stanowi poradnik przeznaczony dla wykonawców mapy sporządzanej dla obszarów dotkniętych lub/i narażonych na degradację antropogeniczną lub naturalną. Mapa ta, niebędąca wydawnictwem seryjnym, ma przedstawiać uwarunkowania geośrodowiskowe dla rozwiązania konkretnych zadań i podejmowania strategicznych decyzji na badanych obszarach.

 

pdf  Instrukcja opracowania mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego (PEŁEN TEKST) (569.1 kB)