ZASADY DOKUMENTOWANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO I ZABEZPIECZEŃ BRZEGU MORSKIEGO

Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiegoAutorzy: Zbigniew FRANKOWSKI, Marek GRANICZNY, Bożena JUSZKIEWICZ-BEDNARCZYK, Regina  KRAMARSKA, Zbigniew PRUSZAK, Piotr PRZEZDZIECKI, Marek SZMYTKIEWICZ, Maciej WERNO, Joanna ZACHOWICZ

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2009
ISBN 978-83-7538-411-6

 

 

Opracowanie ma charakter poradnika w zakresie zagadnień związanych z badaniami geologiczno-inżynierskimi w granicach polskich obszarów morskich i w pasie nadbrzeżnym. Zawiera ogólną charakterystykę geologiczną osadów dna południowego Bałtyku, opis wybrzeża i warunków występujących w polskiej strefie brzegowej oraz krótką charakterystykę budowli morskich i budowli ochrony brzegów morskich. Omawia specyfikę metod badań polowych i laboratoryjnych gruntów morskich, a także podaje przykłady badań geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i realizacji inwestycji na terenie polskiego brzegu.
Publikacja jest efektem współpracy specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk oraz Przedsiębiorstwa Badawczego GEOSTAB Sp. z o.o.

 


pdf  Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego (PEŁEN TEKST) (13.68 MB)