GEOSTANDARDY, METADANE I DYREKTYWA INSPIRE.
PORADNIK METODYCZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ IKAR

Geostandardy, metadane i Dyrektywa INSPIREAutorzy: Maciej ROSSA, Waldemar GOGOŁEK, Aleksandra ŁUKASIEWICZ

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa 2009

ISBN 978-83-7538-637-0

 

 

 

Realizowany w Państwowym Instytucie Geologicznym projekt IKAR jest przedsięwzięciem mającym na celu zbudowanie zintegrowanego systemu przestrzennej informacji geologicznej, zgodnego z obowiązującymi standardami geoinformacyjnymi. Projekt zakłada standaryzację i harmonizację przestrzennych (kartograficznych) danych geologicznych oraz umożliwienie korzystania z nich poprzez internetowe interoperacyjne usługi geoinformatyczne.

 

W poradniku opisano obowiązujące aktualnie geostandardy, założenia i wymogi Dyrektywy INSPIRE oraz zagadnienia dotyczące metadanych. Przedstawiono zasoby przestrzenne Państwowego Instytutu Geologicznego, założenia systemu IKAR oraz usługi i produkty, które powstały w wyniku realizacji projektu w latach 2006–2009. Publikacja zawiera także słownik  pojęć i terminów z zakresu geoinformacji oraz spis literatury zalecanej do przestudiowania.  


pdf  Geostandardy, metadane i dyrektywa INSPIRE (PEŁEN TEKST) (3.37 MB)

pdf  Geostandardy suplement (1.17 MB)