WODY PODZIEMNE MIAST WOJEWÓDZKICH POLSKI

Wody podziemne miast wojewódzkich

Redaktor naukowy: Zbigniew NOWICKI

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2007
ISBN 978-83-7538-152-8

 

 

 

 

Jest to pierwszy Informator państwowej służby hydrogeologicznej, w którym podsumowano wyniki badań prowadzonych przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w latach ubiegłych. Publikacja przedstawia problemy przyrodnicze i inżynierskie w zakresie gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi na obszarze 16 miast wojewódzkich. Pozycja jest adresowana głównie do pracowników administracji państwowej i samorządowej, hydrogeologów, a także osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodną i szeroko rozumianą ochroną środowiska. Może być pomocna przy sporządzaniu planów gospodarki wodnej, zagospodarowania przestrzennego i przy zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, a także w staraniach o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego.


Opracowanie zawiera liczne mapy, przekroje hydrogeologiczne i  zestawienia tabelaryczne; dołączono również krótki słownik terminologiczny.

 

pdf  Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (PEŁEN TEKST) (13.11 MB)