STRUKTURA POBORU WÓD PODZIEMNYCH W POLSCE

Struktura poboru wód podziemnych w Polsce

Autorzy: Zbigniew FRANKOWSKI, Piotr GAŁKOWSKI, Jan MITRĘGA

Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa  2009
ISBN 978-83-7538-450-5

 

 

 

 

Potrzeba przeprowadzenia badań struktury i wielkości poboru całkowitego wód podziemnych w skali całego kraju wynika z wymogów Prawa wodnego dostosowanego do Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. Publikacja przedstawia syntetyczne wyniki badań przeprowadzonych w latach 2005–2007. W celu określenia wielkości poboru całkowitego zastosowano najdokładniejszą dostępną metodę zbierania danych o wielkości poboru rejestrowanego wód podziemnych i odbiorcach usług, jaką niewątpliwie jest ankietyzacja połączona z wizją lokalną. Do oceny poboru nieopomiarowanego w ramach zarówno zwykłego korzystania z wód podziemnych, jak i pozaprawnego, wykorzystano wszystkie dostępne aktualne krajowe dane na temat zagospodarowania, demografii oraz inwentarza.

 

pdf  Struktura poboru wód podziemnych w Polsce (PEŁEN TEKST) (5.69 MB)